Ngày 30/8/2014, Công ty Xi măng Công Thanh công bố Nhà phân phố chính thức tại huyện Tân Phú Tỉnh Đồng Nai.
 Khu vực Tỉnh Đồng Nai Xi măng Công Thanh hiện tại có 3 Nhà phân phối chính thức có độ phủ hơn 250 cửa hàng vật liệu xây dựng bán Xi măng Công Thanh với thị phần tiêu thụ toàn tỉnh là 22% tương ứng khoảng 27.000 tấn xi măng/tháng.
 Sau khi mở thêm Nhà phân phối Nghĩa Thuận Phát tại Huyện Tân Phú, Đồng Nai Công ty Xi măng Công Thanh sẽ có mạng lưới các cửa hàng rộng khắp toàn tỉnh Đồng Nai hứớng tới thị phần trong toàn tỉnh Đồng Nai vào cuối năm 2014 đạt 30%  tương ứng 35.000 tấn/tháng và khi đó moi khu vực trên tỉnh Đồng Nai có xây dựng thì Xi măng Công Thanh sẽ đáp ứng kịp thời.