Sáng ngày 21/06/2019 Công ty TNHH xi măng Công Thanh khu vực Miền Trung đã tiến hành trao giải thưởng xe SH 125 i  cho các nhà phân phối thân thiết của Công Thanh ở khu vực Thanh Hoá.