Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh là một trong chín công ty thành viên của Tập đoàn Công Thanh. Với sản phẩm bê tông chất lượng cao của Công ty đã cung cấp cho các công trình đang được xây dựng tại Thành phố.

      Hiện tại Công ty có trạm bê tông ở Quận 9 – Tp HCM. Để  đáp ứng nhu cầu thiếu hụt bê tông, đầu năm 2011 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh tiến hành xây thêm 2 nhà máy sản xuất bê tông tại Quận 7 và Huyện Củ Chi – Tp HCM nâng tổng công suất lên 360m3/giờ để đáp ứng nhu cầu sử dụng bê tông đang ngày càng tăng của thị trường.
       Việc xây dựng Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh đã góp phần giải quyết công ăn việc  làm cho nhân công địa phương, đóng góp vào ngân sách địa phương.Trong quá trình sản xuất, công ty luôn đặt yếu tố bảo vệ môi trường  lên hàng đầu trong quy  trình sản xuất cũng như vận chuyển của mình,  xây dựng tiêu chuẩn xanh – sạch.