NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THANH TẠI THANH HÓA RỘN RỊP XUẤT CLINKER VÀ XI MĂNG – SẢN LƯỢNG TĂNG THEO TỪNG THÁNG.

Dưới đây là những hình ảnh minh họa:

I. XUẤT CLINKER

II. XUẤT XI MĂNG